Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50574 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 51250 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50020 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50428 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60023 7,5 7,5
IX1304 Matematik, analys 60532 7,5 7,5
IF1330 Ellära 60338 7,5 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60346 7,5 7,5