Årskurs 1

Masterprogram, innovativ uthållig energiteknik (TIEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Profil Bio-Energi
År 1 läses på KTH,  och år 2 läses på Aalto Universitet