Årskurs 2

Masterprogram, innovativ uthållig energiteknik (TIEEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019.
Ändringar kan ske för kommande läsår.

Profil Energisystem
År 1 läses på Aalto universitet,  och år 2 läses på KTH.

Även ett examensarbete 30 hp är obligatoriskt.