Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg (TIELA), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Det finns två spår att välja mellan:

För spåret "Inbyggda system och datornätverk" är kurserna HI1035 Mobil kommunikation och trådlösa nät samt IS1300 Inbyggda system obligatoriska.

För spåret "Elkraftteknik" är kurserna HE1036 Elkraftteknik II samt EI2435 Elnätsteknologi och ställverksutrustning obligatoriska.

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2015/16 och kan komma att ändras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 61002 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 50263 7,5 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 51200 8,0 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 51202 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 51188 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 50389 7,5 3,5 4,0
EI2435 Elnätsteknologi och ställverksutrustning 50238 7,5 3,5 4,0
AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 51531 7,5 7,5
HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 51203 7,5 7,5
HI1035 Mobil kommunikation och trådlösa nät 50074 7,5 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 51206 7,5 7,5
IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 50135 7,5 7,5
IS1300 Inbyggda system 51189 7,5 7,5
AH2031 Järnväg signalteknik - projektering 61016 7,5 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem 60599 6,0 6,0
HE1038 Styr- och reglerteknik 60386 7,5 7,5
HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 60935 7,5 7,5
HI1037 Internets domännamnsystem 60936 7,5 7,5
II2302 Sensor-baserade system 60926 7,5 7,5
IL2219 Radioelektronik 60578 7,5 7,5
ME2083 Vattenkraft- teknik, ekonomi, hållbarhet 60441 7,5 7,5
HE2000 Elkraftteknik III 7,5