Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg (TIELA), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50607 6,0 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50775 10,0 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50713 8,0 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50630 6,0 6,0
HE1027 Ellära 60499 7,0 7,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60476 8,0 8,0
HE1043 Projektkurs inom elektroteknik 60884 9,0 9,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60477 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40007 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40008 1,5