Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Kurser (EROS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1008 Analogteknik 7,5 hp 7,5
HE1017 Dynamik 7,5 hp 7,5
HE1009 Tillämpad elektronik 7,5 hp 7,5
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
HE1010 Sensorer och mätteknik 7,5 hp 7,5
HE1011 Reglersystem 7,5 hp 7,5
HE1012 Mekatronik 2, projektkurs 7,5 hp 7,5
HN1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp 7,5