Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Kurser (EROS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp 7,5
HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
HI1900 Programmering, grundkurs 7,5 hp 7,5
HN1901 Matematik I 7,5 hp 7,5
HE1005 Mikrodatorteknik 7,5 hp 7,5
HE1006 Designmetodik 7,5 hp 7,5
HE1007 Mekatronik 7,5 hp 7,5
HN1001 Tillämpad matematik 7,5 hp 7,5