Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2010-01-22
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 år heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå. Undervisningen är i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.