Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik, robotik och mekatronik (EROS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1004 Digitalteknik 7,5 7,5
HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 7,5
HN1901 Matematik I 7,5 7,5
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 7,5
HE1005 Mikrodatorteknik 7,5 7,5
HE1006 Designmetodik 7,5 7,5
HE1007 Mekatronik 7,5 7,5
HN1001 Tillämpad matematik 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HN1009 Introduktionskurs i matematik
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5
HN1010 Introduktionskurs i datateknik
Kursen ges under mottagningsperioden i augusti
1,5