Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.