Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Kurser (BIIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 hp 9,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Kurser (ESIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Energisystem eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Kurser (FMIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap Endast för TIEMM (CINEK)-studenter antagna till inriktningen Finansiell matematik. 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Kurser (IPIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, internetteknik och industriell ekonomi (ITIA)

Kurser (ITIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Internetteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Följande obligatoriska kurs ska läsas H13: IK2203 Kommunikationssystem-ekonomi-ledarskap, 15hp. Kursen ges även i större kursvarianter - minst IK2203, 15hp, är obligatoriskt.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
IK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap IK2203 ges även i större kursvarianter. Minst IK2203, 15hp, är obligatorisk. 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Kurser (MEIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Mekatronik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, programvarudesign och industriell ekonomi (PDIA)

Kurser (PDIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Programvarudesign eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Spår, trådlösasystem och industriell ekonomi (TSIA)

Kurser (TSIA)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Trådlösa system eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp 6,0
EQ2435 Trådlös kommunikation-ekonomi-ledarskap Samläses med IK2510 och IK2511. 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5