Senast ändrad: 2014-03-14
Godkänd: 2014-03-14

För att vara behörig till masterprogrammet, krävs minst 150 hp från årskurs 1, 2 och 3 ska vara slutförda, varav minst 110 hp från årskurs 1 och 2, inklusive slutfört kandidatexamensarbete inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CINEK) på KTH eller kandidatexamen från ett civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi med motsvarande teknikinriktning från annat lärosäte. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.