Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, CINEK, och årskurs 1, avancerad nivå/masternivå, inom ramen för masterprogram TIEMM.

Följande obligatoriska kurser i årskurs 1, avancerad nivå, inom ramen för masterprogram TIEMM, lå 13/14, ingår i de villkorligt valfria kurserna inom industriell ekonomi (se respektive teknikinriktning): ME2603 Entreprenörskap, 6hp och ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp.

Kursen ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp, kan dock inte läsas av studenter på teknikinriktningen Integrerad produktion på grund av överlappande kursinnehåll med den obligatoriska kursen MG2019 Integrerad produktion.

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi (DKIA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Villkorligt valfria teknikkurser inom teknikinriktningen "Datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi": minst två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.

Följande kurs är obligatorisk och ska läsas V14: ID2200 Operativsystem, 6hp, läsperiod 4.

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Datateknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Energisystem eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen ME2603 Entreprenörskap, 6hp är ej obligatorisk för inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA): istället läses kursen ME2031 Behavioral Finance, 6hp.

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Årskurs 1

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Mekatronik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).