Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, CINEK, och årskurs 1, avancerad nivå/masternivå, inom ramen för masterprogram TIEMM.

Följande obligatoriska kurser i årskurs 1, avancerad nivå, inom ramen för masterprogram TIEMM, lå 13/14, ingår i de villkorligt valfria kurserna inom industriell ekonomi (se respektive teknikinriktning): ME2603 Entreprenörskap, 6hp och ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp.

Kursen ME2013 Produktion: organisation och styrning, 6hp, kan dock inte läsas av studenter på teknikinriktningen Integrerad produktion på grund av överlappande kursinnehåll med den obligatoriska kursen MG2019 Integrerad produktion.

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (35,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp Avancerad nivå
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp Avancerad nivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp Grundnivå
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp Grundnivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp Avancerad nivå
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp Avancerad nivå
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå
BB2510 Proteomik 6,0 hp Avancerad nivå
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi (DKIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2200 Operativsystem 6,0 hp Avancerad nivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 9,0 hp Grundnivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 9,0 hp Avancerad nivå
DH2660 Haptik Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Villkorligt valfria teknikkurser inom teknikinriktningen "Datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi": minst två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas.

Följande kurs är obligatorisk och ska läsas V14: ID2200 Operativsystem, 6hp, läsperiod 4.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Datateknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2050 Systemplanering 7,5 hp Avancerad nivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Energisystem eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2031 Behavioural Finance 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen ME2603 Entreprenörskap, 6hp är ej obligatorisk för inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA): istället läses kursen ME2031 Behavioral Finance, 6hp.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap Endast för CINEK/TIEMM studenter antagna till FMIA tom kull-10 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp Avancerad nivå
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp Avancerad nivå
MG2033 Kvalitet 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska läsas. 9,0 hp Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska läsas. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av kurserna MF2007 eller MF2044 är obligatorisk och ska läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår Mekatronik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi, TIEMM (Industrial Engineering and Management).