Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

Kurser (CSCJ)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management)

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår datalogi eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,0 8,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Kurser (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300  hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår effektiv energianvändning eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Kurser (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår finansiell matematik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Kurser (HCIE)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår människa-datorinteraktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,0 8,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Kurser (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår hållbar kraftproduktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, industriell bioteknik (IBTA)

Kurser (IBTA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår industriell bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 hp 6,0 9,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Kurser (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår integrerad produktion eller inom ämnet industriell ekonomi.

Projektkurs MG2117 (15 hp) ska läsas i period 1 och 2, höstterminen 2015.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, medicinsk bioteknik (MBIA)

Kurser (MBIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår medicinsk bioteknik eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2310 Bioteknik - Ekonomi - Ledarskap 15,0 hp 6,0 9,0
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Kurser (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår mekatronisk produktutveckling eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Kurser (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom teknikspår optimeringslära och systemteori eller inom ämnet industriell ekonomi.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7,5 hp 7,5
ME2314 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 2 7,5 hp 7,5
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp