Senast ändrad: 2018-11-08
Godkänd: 2018-12-16

För behörighet till masterprogrammet i industriell ekonomi krävs grundläggande behörighet motsvarande:

  • examen på grundnivå - teknologie kandidatexamen inom teknik, ämnesområdet industriell ekonomi omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande

samt särskild behörighet motsvarande kursen ME1312 Kunskapsbildning: att förstå gränssnittet mellan teknik och humaniora/alternativt ME2302 Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se