Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50661 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 60877 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60602 7,5 hp 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60041 6,0 hp 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60082 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 60214 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (läses årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50351 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50350 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60175 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50327 7,5 hp 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60307 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 60306 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60260 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50660 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 60877 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50001 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60602 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60082 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 60214 6,0 hp 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 61099 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du enbart obligatoriska och villkorligt valfria kurser vid masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

      

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50052 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50259 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60518 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 51042 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60564 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60528 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
50043 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60499 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 50506 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 50058 6,0 hp 1,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
51424 6,0 hp 6,0
MG2040 Monteringsteknik
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
60866 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi:
Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50052 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 50912 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50259 6,0 hp 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
*2
50220 7,5 hp 7,5
DD2429 Datorfotografi
*2
50226 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende
*2
50235 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
*1
50241 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
*1
50338 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
*1
50228 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
*1
60171 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi
*2
60115 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
*2
60119 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
*1
60118 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
*2
60126 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning
*1
60166 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60499 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50371 6,0 hp 6,0
MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 50538 3,0 hp 3,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50522 9,0 hp 9,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 60592 9,0 hp 9,0
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2
61636 18,0 hp 3,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60044 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50327 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50351 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60310 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50052 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50802 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50259 6,0 hp 6,0
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 60149 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60211 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
*2
50291 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer
*1
50713 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
*1
50217 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer
*1
50216 6,0 hp 1,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
*2
50229 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
*1
60145 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben
*2
60128 7,5 hp 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder
*2
60102 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet
*2
60146 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk
*2
60147 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60499 6,0 hp 6,0