Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (läses årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du enbart obligatoriska och villkorligt valfria kurser vid masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

      

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
6,0 hp
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp
DT2112 Talteknologi 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
6,0 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
6,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
6,0 hp
MG2040 Monteringsteknik
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
6,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi:
Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp
MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2
18,0 hp
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
6,0 hp
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
*1
9,5 hp
DD2440 Avancerade algoritmer
*1
6,0 hp
DD2448 Kryptografins grunder
*2
7,5 hp
DD2459 Programvarutillförlitlighet
*1
7,5 hp
DD2460 Programvarusäkerhet
*2
7,5 hp
DD2481 Principer för programspråk
*2
7,5 hp
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
*2
7,5 hp
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
*2
7,5 hp
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben
*2
7,5 hp
IK2218 Internets protokoll och principer
*1
6,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
6,0 hp