Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Kurser (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 6,0 hp 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 6,0 hp 6,0

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Kurser (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (läses årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Kurser (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 6,0 hp 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 hp 6,0

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Kurser (IAVN)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att samtidigt uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, måste det normala utrymmet för valfria kurser användas för obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom Datalogi och Datateknik. Du kan därför välja högst en helt valfri kurs (beroende på antalet högskolepoäng för de villkorligt valfria kurser du väljer kan du ibland inte välja någon helt valfri kurs alls)

Villkorligt valfria kurser: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

      

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp 6,0

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Kurser (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 hp 1,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2020 Modulindelning av produkter * En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas. 6,0 hp 6,0
MG2040 Monteringsteknik * En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas. 6,0 hp 6,0

Spår, maskininlärning (MAIG)

Kurser (MAIG)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

 Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att samtidigt uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, måste det normala utrymmet för valfria kurser användas för obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom Datalogi och Datateknik. Du kan därför välja högst en helt valfri kurs (beroende på antalet högskolepoäng för de villkorligt valfria kurser du väljer kan du ibland inte välja någon helt valfri kurs alls)

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi:
Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 6,0 hp 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2410 Introduktion till robotik *2 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende *2 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs *1 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin *1 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering *1 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning *1 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning *1 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning *1 7,5 hp 7,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller *1 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer *1 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi *2 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem *2 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science *1 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare *2 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning *1 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Kurser (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 hp 3,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp 9,0
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2 18,0 hp 3,0

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Kurser (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)

Kurser (PUET)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Angående ME2312: Kursen är inte inställd utan har en ny anmälningskod. Våren 2021 har kursen anmälningskod 61140 istället för 60170

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att samtidigt uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, måste det normala utrymmet för valfria kurser användas för obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom Datalogi och Datateknik. Du kan därför välja högst en helt valfri kurs (beroende på antalet högskolepoäng för de villkorligt valfria kurser du väljer kan du ibland inte välja någon helt valfri kurs alls)

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 6,0 hp 6,0
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2496 Integritetsskyddande tekniker *2 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer *1 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet *1 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer *1 6,0 hp 1,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling *2 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet *1 7,5 hp 7,5
DD2520 Tillämpad kryptografi *2 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben *2 7,5 hp 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder *2 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet *2 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk *2 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet *1 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 6,0 hp 6,0