Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50548 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 61492 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50550 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60395 6,0 hp 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60352 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 61493 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (läses årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50931 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50916 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60498 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50616 7,5 hp 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60847 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 60848 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60851 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50549 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 61492 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50550 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60349 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60352 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 61493 6,0 hp 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60374 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du enbart obligatoriska och villkorligt valfria kurser vid masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

      

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50677 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60469 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50670 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 51590 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50669 9,0 hp 3,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60346 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60445 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60446 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
50650 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60528 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 51439 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 51444 6,0 hp 1,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
51446 6,0 hp 6,0
MG2040 Monteringsteknik
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
61306 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi:
Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 50690 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50677 6,0 hp 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
*2
50645 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
*2
50603 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
*1
50618 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
*1
50689 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
*1
50687 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning
*1
50794 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning
*1
50683 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning
*1
50682 7,5 hp 7,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller
*1
60496 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
*1
60575 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi
*2
60450 7,5 hp 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
*2
60493 9,0 hp 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
*1
60491 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
*2
60454 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning
*1
60413 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60528 6,0 hp 6,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50784 6,0 hp 6,0
MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 50636 3,0 hp 3,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50782 9,0 hp 9,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 61204 9,0 hp 9,0
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2
61205 18,0 hp 3,0

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60031 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50143 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50616 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50931 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60033 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60034 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50674 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50371 6,0 hp 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50677 6,0 hp 6,0
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 61173 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60170 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
*2
50345 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer
*1
50703 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
*1
51571 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer
*1
50707 6,0 hp 1,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
*2
50043 7,5 hp 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
*1
60793 7,5 hp 7,5
DD2520 Tillämpad kryptografi
*2
60549 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben
*2
60448 7,5 hp 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder
*2
60490 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet
*2
60553 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk
*2
61174 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet
*1
60550 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60528 6,0 hp 6,0