Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, förnybar energi (RENE)

Kurser (RENE)

Om du kommer från Universidade Técnica de Lisboa välj mellan dessa kurser för att få 30hp för din examen.

Om du kommer från Universitat Politècnica de Catalunya välj mellan dessa kurser för att få 36hp för din examen.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 1,5 7,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,0 5,0
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2470 Instrument för analys av klimatpåverkan 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2473 Energipolitik 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 hp 3,0

Spår, smarta städer (SMCS)

Kurser (SMCS)

Välj minst 3-4 (22,5 hp) av föreslagna rekommenderade valfria kurser.

Välj ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen, t.ex. MJ273X

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp 3,0 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 hp 7,5
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
EH2750 IT tillämpningar i elkraftsystemet, fortsättningskurs 7,5 hp 3,5 4,0
AF2507 Hållbara byggnader - design, bygg och drift 7,5 hp 7,5
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0