Årskurs 1

Masterprogram, innovativ energiteknik (TIETM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Villkorligt valfria kurser,välj en av två alternativ

1. Sustainable Energy Utilization
MJ2423 Applied Refrigeration and Heat Pump Technology, MJ2422 Thermal Comfort and Indoor Climate

2. Sustainable Power Generation                                                                                                                                    MJ2426 Applied Heat and Power Technology, MJ2412 Renewable Energy Technology, advanced Course