Senast ändrad: 2022-01-21
Godkänd: 2022-01-21

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet:

Smart Städer (SMCS)

Högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis elektroteknik eller maskinteknik. Även annan motsvarande utbildning på grundnivå inom naturvetenskap eller industriell ekonomi kan vara behörighetsgivande.

GRE (Graduate Record Examination General Test) resultat på minst 450 i muntlig framställan, 4.1 i analytisk skrivförmåga och 650 i kvantitativ förmåga.

Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)

Den särskilda behörigheten för att antas till SENS omfattar ett minimum av 60 ECTS kurser inom elektroteknik (innefattandes trefasanalys och elektriska maskiner) samt ett minimum av 30 ECTS matematikkurser (en- och flervariabelanalys, numeriska metoder, algebra och sannolikhetsteori).

Renewable Energy (RENE)

Högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis maskinteknik eller kemiteknik. Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande.

Kurser i teknisk termodynamik, värmeöverföring och teknisk strömningsmekanik (minst 6 hp) ingår i behörighetskraven.

Nuclear Energy (NUEY)

Kandidatexamen i Teknisk fysik, Maskinteknik, Materialteknik, Kemiteknik eller Energiteknik.

Urval

Urvalsprocessen koordineras av det koordinerande universitetet för varje spår. Urvalsprinciperna är i överensstämmelse med KTH:s antagningsordning.