Gemensamma kurser

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp Grundnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1240 Miljöskydd och kemiska hälsorisker 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1400 Vattenkemi 7,5 hp Grundnivå
KH1401 Organisk kemi, fortsättningskurs 1 6,0 hp Grundnivå
KH1404 Bio-oorganisk kemi 6,0 hp Grundnivå
KH1405 Bränslecellen 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
KH139X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD1130 Oorganisk kemi 6,0 hp Grundnivå
KH1402 Ekologisk kemi 6,0 hp Grundnivå