Senast ändrad: 2014-01-30
Godkänd: 2014-01-30

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på grundläggande nivå. Utbildningen ges på svenska.