Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande minst 12 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

De valfria kurserna SF1513 och SF1626 rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 1,5 6,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 5,0 2,5
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1402 Ekologisk kemi 6,0 hp 6,0
SF1513 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 4,5 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5