Senast ändrad: 2015-04-01
Godkänd: 2015-04-01

För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik krävs följande:
Grundläggande behörighet
Områdesbehörighet 8.
Särskild behörighet:
Matematik D, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.hsv.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.31572