Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar.

I årskurs 2 läses obligatoriska och valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp 6,0
KH1211 Matematisk statistik 4,5 hp 3,0 1,5
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp 6,0 9,0 1,5 4,5
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp 6,0
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp 4,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp 0,8 0,7 0,7 0,8
KH1401 Organisk kemi, fortsättningskurs 1 6,0 hp 6,0
KH1400 Vattenkemi 7,5 hp 7,5
KH1405 Bränslecellen 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5