Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (TIKED), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 hp 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp 7,0 2,0
KH1111 Matematik 15,0 hp 3,0 6,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 hp 6,0
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp 9,0
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp 7,5
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer 7,5 hp 0,8 0,7