Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (TIKED), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp 6,0
KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp 3,0 2,0
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp 6,0 7,0 5,0 3,0
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp 6,0
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp 5,0
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp 2,0 3,0
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp 3,0 1,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer
Fortsätter från åk 1.
7,5 hp 0,8 0,7 0,7 0,8
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp