Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp 6,0
KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp 3,0 2,0
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp 6,0 7,0 5,0 3,0
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp 6,0
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp 5,0
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp 2,0 3,0
KH1252 Företagsekonomi 4,5 hp 3,0 1,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från åk 1. 7,5 hp 0,8 0,7 0,7 0,8
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp