Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (TIKED), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1324 Analytisk kemi 2 51266 7,5 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 51269 7,5 5,0 2,5
KH1332 Kemiteknik 3 51268 9,0 1,5 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 60979 7,5 7,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 60981 15,0 15,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1210 Rening av biomolekyler 51239 6,0 6,0
KE2010 Industriella energiprocesser 50466 7,5 7,5
KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 50962 7,5 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 51264 7,5 7,5
SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 50475 9,0 6,0 3,0
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer
Fortsätter från åk 1 och 2.
7,5 0,8 0,7 0,7 0,8
KA1015 Kemi för hållbar utveckling 51241 6,0 6,0
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 51265 7,5 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 51267 7,5 7,5
KF1165 Materialens kemi och egenskaper 51244 9,0 9,0
KH1408 Spektroskopiska metoder i organisk kemi 51270 7,5 7,5
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 45008 7,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5
BB1190 Genteknik 7,5