Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (TIKED), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

I årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser

Årskurs 3

Valfria kurser

Kompletterande information

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kursen SF1518 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9hp rekommenderas för de studenter som tänker läsa vidare på ett av de masterprogram som skolan för Kemivetenskap ger.