Senast ändrad: 2020-03-06
Godkänd: 2020-03-06

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och utbildningen är på grundläggande nivå.
Utbildningen ges på svenska.