Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2500 Informationsteori och källkodning Spår (AoK) - Multimedia Signal Processing, obligatorisk 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori Spår (AoK) - Multimedia Signal Processing samt Wireless and Optical Communication Systems and Networks, obligatorisk 7,5 hp Grundnivå
EQ2310 Digital kommunikation Obligatorisk för alla spår (AoK) 9,0 hp Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation Spår (AoK) - Microwave, Antennas, Remote Sensing and Photonics, obligatorisk 6,0 hp Avancerad nivå
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs Spår (AoK) - Microwave, Antennas, Remote Sensing and Photonics, obligatorisk 6,0 hp Avancerad nivå
IO2653 Fiberoptisk kommunikation Spår (AoK) - Wireless and Optical Communication Systems and Networks, obligatorisk 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik Spår (AoK) - Microwave, Antennas, Remote Sensing and Photonics, obligatorisk 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1302 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1303 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1307 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1500 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
DS1508 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
DS150N Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling 12,0 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2830 Detekterings- och modulationsteori, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
FEL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 hp Forskarnivå
IF2651 Kvantelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2651 Optik 9,0 hp Avancerad nivå
IO2652 Optik, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IO2655 Fotonik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2659 Laserteknik 7,5 hp Avancerad nivå
ME1000 Industrial Management 6,0 hp Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp Avancerad nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1302 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1303 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1307 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1500 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
DS1508 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
DS150N Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2830 Detekterings- och modulationsteori, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
IF2651 Kvantelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp Avancerad nivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2651 Optik 9,0 hp Avancerad nivå
IO2652 Optik, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IO2655 Fotonik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2659 Laserteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
ME1000 Industrial Management 6,0 hp Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp Avancerad nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp Avancerad nivå