Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk för spår - AoK Microwave, Antennas, Remote Sensing and Photonics, åk 1 = EQ2310, IK2507, IT2651

Obligatorisk för spår - AoK Wireless and Optical Communication Systems and Networks, åk 1 = EQ1220, EQ2310, IO2653

Obligatorisk för spår - AoK Multimedia Signal Processing, åk 1 = EQ1220, EQ2310, EN2500

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
IK2507 Trådlösa kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp 7,5
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp 6,0
IO2651 Optik 9,0 hp 9,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
LS1349 Engelska B2 9,0 hp 4,5 4,5
LS1500 Svenska A1 7,5 hp 4,0 3,5
LS2304 Engelska C1 9,0 hp 4,5 4,5
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp 6,0
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2401 Elektrooptik 6,0 hp 6,0
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp 3,5 4,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling 12,0 hp 12,0
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp 12,0
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
EH2790 Kravhantering, introduktionskurs 4,5 hp
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp
EI2423 Grundläggande kanalmodellering för trådlös kommunikation 7,5 hp
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp
IO2655 Fotonik 7,5 hp
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp