Senast ändrad: 2015-02-03
Godkänd: 2015-02-03

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till masterprogrammet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.

Särskild behörighet

  • Tidigare utbildning måste innefatta följande kurser. Obligatoriskt: sannolikhetsteori, komplex analys och integraltransformationer, linjära kretsar och nätverk, elektriska kretsar, våg- och fältteori, grundläggande laborationer i elektriska och digitala kretsar. Starkt rekommenderat: Matematik I och II, Fysik I och II, informationsteknik samt laboration i informationsteknik. 
  • God kunskap i Engelska, motsvarande Eng B.

Antalet platser inom utbildningsprogrammet är begränsat. Samtliga giltiga ansökningar granskas av representanter från alla deltagande universitet, baserat på studieresultat, utbildningens relevans, språkkunskaper, universitetets kvalitet, motiverande brev samt rekommendationsbrev. Den sökandes akademiska resultat ges härvid högre vikt än de andra parametrarna.