Senast ändrad: 2015-02-03
Godkänd: 2015-02-03

Erasmus Mundus-programmet MERIT är på avancerad nivå och omfattar 120 hp. Undervisningsspråket är engelska. Studentmobilitet är ett krav och varje student skall tillbringa ett år vid ett partneruniversitet och det andra året vid ett annat.

Programmet erbjuder flera specialiseringar, där varje specialisering hör till ett av följande kunskapsområden (AoK)

  1. Mikrovågor, antenner, fjärravläsning samt fotonik.

  2. Trådlösa och optiska kommunikationssystem och -nätverk.

  3. Signalbehandling för multimedia.

Inom dessa tre kunskapsområden, erbjuder KTH specialiseringar i

  • Fotonik (inom AoK 1.)

  • Informationsöverföring och trådlösa kommunikationssystem (inom AoK 2.)

  • Nätverkshantering för trådläsa nät (inom AoK 2.)

  • Signalbehandling för multimedia (inom AoK 3.)

En fullständig beskrivning av programmet och alla dess specialiseringar, finns tillgängligt på www.meritmaster.org.