Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp 5,0 6,0
ML1112 Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 hp 3,5 4,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp 6,0 4,0
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 hp 3,8 3,7
ML1113 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 10,0 hp 5,0 5,0
ML1302 Datorbaserade ingenjörsverktyg 11,0 hp 6,2 4,8

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML0001 Introduktionskurs i matematik Kursen kan läsas under mottagningsveckorna 1,5 fup
ML0002 Introduktionskurs i datateknik Kursen kan läsas under mottagningsveckorna 1,5 fup

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2013/2014. Ändringar kan ske för kommande läsår.