Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp 7,5 3,0
ML1203 Energiteknik 6,0 hp 6,0
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0

Robotik och mekatronik (ROBS)

Kurser (ROBS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp 7,5
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp 6,0