Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp 5,0 6,0
ML1112 Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 hp 3,5 4,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp 6,0 4,0
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 hp 3,8 3,7
ML1113 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 10,0 hp 5,0 5,0
ML1302 Datorbaserade ingenjörsverktyg 11,0 hp 6,2 4,8