Senast ändrad: 2017-12-21
Godkänd: 2018-01-22

Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik omfattar 180 högskolepoäng vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier(6 terminer)
Utbildningen bedrivs i huvudsak på grundnivå.
Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment kan undervisas på engelska samt
viss kurslitteratur är på engelska.

Utbildningen är gemensam för samtliga inriktningar under de första tre terminerna. Val till inriktning sker enligt KTH:s anvisningar.

Inriktningar:

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)
Innovation och design (IODS)
Robotik och mekatronik (ROBS) vilande
Säkerhet och ledning av avancerade system(SLAS) vilande