Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Kurser (SIEP)

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0

Innovation och design (SIOD)

Kurser (SIOD)

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1332 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp 15,0

Robotik och mekatronik (SROB)

Kurser (SROB)

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1011 Reglersystem 7,5 hp 7,5
ML1336 Sensorer och styrdon 7,5 hp 7,5
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML103X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Säkerhet och ledning av avancerade system (SSLA)

Kurser (SSLA)

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1335 Säkerhet och ledning av tekniska system, projektkurs 7,5 hp 7,5
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp 7,5
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hp 15,0
ML105X Examensarbete inom säkerhet och ledning av avancerade system, grundnivå 15,0 hp 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0