Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1206 Maskinkomponenter 10,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurser beslutade läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske.

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp Grundnivå
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Gäller för läsåret 18/19. Ändringar kan förekomma.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå
HU1903 Management 7,5 hp Grundnivå
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 hp Grundnivå
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Innovation och design (SIOD)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp Grundnivå
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Gäller för läsåret 18/19. Ändringar kan förekomma.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp Grundnivå
ML1332 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp Grundnivå
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Robotik och mekatronik (SROB)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 Tillhör paket B. Kan inte kombineras med paket A: ML1213 Produktutveckling och konstruktion, 15 hp 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp Grundnivå
ML1213 Produktutveckling och konstruktion Tillhör paket A. Kan inte kombineras med paket B: HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp och ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp 15,0 hp Grundnivå
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö Tillhör paket B. Kan inte kombineras med paket A: ML1213 Produktutveckling och konstruktion, 15 hp 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Paket A och paket B kan inte kombineras. 

Paket A:
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15 hp
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp

Paket B:
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp
ML1906 Verkstadsutformning-layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp

Gäller för läsåret 18/19. Ändringar kan förekomma.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1011 Reglersystem 7,5 hp Grundnivå
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hp Grundnivå
ML1336 Sensorer och styrdon 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML103X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Säkerhet och ledning av avancerade system (SSLA)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 Tillhör paket B. Kan inte kombineras med paket A: ML1213 Produktutveckling och konstruktion, 15 hp 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp Grundnivå
ML1213 Produktutveckling och konstruktion Tillhör paket A. Kan inte kombineras med paket B: HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp och ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp 15,0 hp Grundnivå
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö Tillhör paket B. Kan inte kombineras med paket A: ML1213 Produktutveckling och konstruktion, 15 hp 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Paket A och paket B kan inte kombineras. 

Paket A:
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15 hp
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp

Paket B:
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp
ML1906 Verkstadsutformning-layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp

Gäller för läsåret 18/19. Ändringar kan förekomma.

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.