Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp 7,5
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ML1203 Energiteknik 6,0 hp 6,0
ML1206 Maskinkomponenter 10,5 hp 10,5

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Kurser (SIEP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 60010 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 60011 7,5 hp 7,5
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 60013 7,5 hp 7,5
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 60012 7,5 hp 7,5

Innovation och design (SIOD)

Kurser (SIOD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 60011 7,5 hp 7,5
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 60014 15,0 hp 7,5 7,5
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 60013 7,5 hp 7,5