Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2019/2020. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1206 Maskinkomponenter 10,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ändringar kan ske.

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp Grundnivå
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå
HU1903 Management 7,5 hp Grundnivå
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 hp Grundnivå
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ändringar kan ske.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Innovation och design (SIOD)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp Grundnivå
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp Grundnivå
ML1332 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp Grundnivå
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Ändringar kan ske.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.