Senast ändrad: 2020-11-19
Godkänd: 2021-01-12

 För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

  • Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, kemi 1, Matematik 3c). Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.