Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2012. Det kan ske förändringar. För en korrekt uppdaterad lista, se studiehandboken för respektive läsår.

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2624 Projektarbete i miljöskyddsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
KE2320 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp 15,0
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp 6,0
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp 6,0