Årskurs 2

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
KE2325 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp 15,0