Årskurs 1

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Kursen BB1120 är obligatorisk för de studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (CBIOT) på KTH.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB1120 Odlingsteknologi
Obligatorisk för studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet CBIOT på KTH
6,0 hp 6,0
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp 4,0 3,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp 4,5 4,5
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 hp 6,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp 7,5
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp 7,5
AL2140 Cleaner Production 7,5 hp 3,0 4,5