Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2015

Senast ändrad: 2016-09-15
Godkänd: 2016-09-15

Industriell och miljöinriktad bioteknologi är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.