Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Kursen BB1300 är obligatorisk för de studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (CBIOT) på KTH.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
BB1300 Odlingsteknologi Obligatorisk för studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet CBIOT på KTH 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM 9,0 hp 9,0
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp 4,0 3,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 hp 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 hp 6,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp 7,5
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp 7,5
AL2140 Cleaner Production 7,5 hp 7,5
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp 7,5
ME2824 Från forskning till företagande 7,5 hp 7,5