Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2017

Programmet har inga inriktningar.