Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-09

Industriell och miljöinriktad bioteknologi är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.